torsdag 18 september 2008

"Saras hundralapp"


KKS har sedan starten hjälpt många, framför allt hemlösa och nödställda, katter till ett bra och värdigt liv. Många har varit sjuka eller skadade vid intag men vi har ändå ansett att de haft rätt att få erforderlig veterinärvård. Det förekommer förstås också att katterna insjuknar efter att de tagits in. Veterinärkostnaderna har skjutit i höjden och vi som arbetar idéellt inom föreningen sliter nästan dygnet runt för att få in pengar till att betala veterinärräkningarna. Men det har inte räckt så nu går vi ut med en vädjan om hjälp att helt eller delvis kunna betala veterinärerna.

En av våra skribenter i KKS:s gästbok, Sara Johansson, kom på en lysande idé, nämligen den att om 5 000 personer skänker en hundralapp var så kommer skulderna att kunna betalas. 100 kronor är inte en så stor summa för de flesta och blir det inte 5 000 personer som skänker så kommer vi ändå en bit på väg. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Ett mycket stort tack från hjärtat till Sara och alla andra som skänker en hundring till förmån för våra allra minsta utsatta och försvarslösa små vänner.

Sätt in din gåva på KKS Plusgiro 138 39 84-0. Märk inbetalningen "Saras hundralapp" så kan vi redovisa inkomna gåvor på denna sida.

KKS tackar för gåvorna som kommit in!
Vi kommer att meddela, efterhand som pengarna kommer in, vilka fakturor som betalas.

Totalt antal gåvor den 15/9-08: 93 st. KKS hoppas snart kunna betala en av de gamla fakturorna.

Inga kommentarer: